Home>AVG

AVG

De nieuwe privacy wetgeving
Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa. Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar leerlingen beschermt.
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Sinds mei hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris bewaakt of de organisatie de privacywetgeving goed naleeft en is de vraagbaak over privacy voor ouders en medewerkers. Eventuele datalekken moeten ook altijd gemeld worden bij deze functionaris (zie onderstaand mailadres).

Verwerkingsactiviteiten
Met alle externe partijen die namens Marenland gegevens van leerlingen verwerken (zoals software leveranciers waaronder ParnasSys) maken we afspraken over de wijze waarop deze partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens van haar leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.
Bescherming persoonsgegevens:
Om persoonsgegevens te kunnen beschermen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop onze medewerkers op de scholen zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het (bijvoorbeeld) over de volgende vragen:
- welke gegevens kan ik aan wie verstrekken?
- kan ik een bestand veilig downloaden?
- wat moet ik doen als ik informatie aantref met een ongepaste inhoud over een leerling of medewerker?
- Enz.
De FG heeft hierbij een ondersteunende en controlerende rol.

Afspraken over beeldmateriaal van leerlingen
Het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) van leerlingen is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijk bestaat. Marenland heeft ervoor gekozen om ouders/ verzorgers ieder jaar opnieuw toestemming te vragen voor het maken en publiceren van beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor in de schoolgids of op internet. Een ouder/ verzorger kan de toestemming te allen tijde intrekken of gedurende het jaar alsnog geven.
Het vragen van toestemming zal met name gevraagd worden bij foto’s of video’s waarop leerlingen duidelijk (waarbij niet teveel moeite gedaan hoeft te worden om te achterhalen om wie het gaat) in beeld komen. Denk hierbij aan schoolfoto’s, klassenfoto’s of klassenreportages die worden gemaakt in opdracht van de school. Zogenaamde sfeerfoto’s die tijdens een schoolmusical of schoolfeest gemaakt worden (waarbij leerlingen niet duidelijk in beeld komen), vallen in de meeste gevallen niet onder de privacyregels en hiervoor is toestemming niet vereist.
Marenland is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat ouders zonder tussenkomst van de school maken (bijvoorbeeld tijdens een klassenpresentatie), ook niet als zij deze plaatsen op hun eigen social media. Marenland verzoekt ouders/ verzorgers die foto’s of video’s van leerlingen willen maken en deze willen publiceren op internet, hiermee zorgvuldig om te gaan. Niet iedereen wil graag dat hun kind op internet verschijnt en is het vragen van toestemming altijd een goede keuze.

Informatie op de website van Marenland (www.marenland.org)