Home>Medewerkers>Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 26 openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Maar er zijn ook onderwerpen die we gezamenlijk oppakken:

- Wij bieden kinderen een veilige basis. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat kinderen zich vertrouwd en begrepen voelen. Een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
- Wij besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Deze basisvaardigheden heeft ieder kind nodig voor het leren van nieuwe dingen.
- Wij blijven onszelf professionaliseren. Dat is onze basishouding. Met goed onderwijs als resultaat.
- Wij werken actief samen met andere kindorganisaties. Door krimp van de bevolking op het platteland van Noordoost-Groningen hebben wij elkaar nodig. Samen bieden we kinderen een goede basis voor ontwikkeling.

GMR

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland behartigt.

Onderwijsbureau Marenland

Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau onder leiding van een Algemeen Directeur. Behalve het bieden van administratieve ondersteuning, coördineert en helpt het onderwijsbureau bij het maken van plannen om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken.


Directeur bestuurder: Geert Bijleveld

Bezoekadres: Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam
Postadres: Postbus 126, 9900 AC Appingedam
Tel: 0596-583320

www.marenland.org