Home>Medewerkers>Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 26 openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. 

Hieronder een korte uitwerking van de speerpunten van het bestuur.

Kwaliteit

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen, doen we goed. We maken bewuste keuzes en prioriteren daarin. Doel voor de komende vier jaar is het ontwikkelen van een sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, zodat al onze leerlingen goed toegerust instromen in het voortgezet onderwijs en kunnen meedoen in de maatschappij.

Talenten 

Doel voor de komende vier jaar is leerlingen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Toekomst 

We richten ons in al ons handelen op de toekomst. Aandacht voor burgerschap en diversiteit staan centraal. We leggen een goede basis, zodat onze leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen.

Professionaliteit 

Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn professionals en hebben de ambitie zich verder te ontwikkelen. Doel is dat zij samenwerken in en aan een professionele leergemeenschap, waarin ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in hand gaan.

Samenwerken

De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerking vanuit een IKC is voor ons eenvanzelfsprekendheid. Doel is dat alle kinderen het aanbod en de ondersteuning krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en een stevige basis te leggen voor het voortgezet onderwijs.

Stichting Marenland

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 26 openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Maar er zijn ook onderwerpen die we gezamenlijk oppakken:

-   Wij bieden kinderen een veilige basis. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat kinderen zich vertrouwd en begrepen             voelen. Een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
-   Wij besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Deze basisvaardigheden heeft ieder kind nodig voor het leren van           nieuwe dingen.
-   Wij blijven onszelf professionaliseren. Dat is onze basishouding. Met goed onderwijs als resultaat.
-   Wij werken actief samen met andere kindorganisaties. Door krimp van de bevolking op het platteland van Noordoost-         Groningen hebben wij elkaar nodig. Samen bieden we kinderen een goede basis voor ontwikkeling.

GMR

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland behartigt.

Onderwijsbureau Marenland

Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau onder leiding van een Algemeen Directeur. Behalve het bieden van administratieve ondersteuning, coördineert en helpt het onderwijsbureau bij het maken van plannen om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken.


Directeur bestuurder: Geert Bijleveld

Bezoekadres: Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam
Postadres: Postbus 126, 9900 AC Appingedam
Tel: 0596-583320

www.marenland.org