Stichting Marenland

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 26 openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Maar er zijn ook onderwerpen die we gezamenlijk oppakken:

-   Wij bieden kinderen een veilige basis. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat kinderen zich vertrouwd en begrepen             voelen. Een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
-   Wij besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Deze basisvaardigheden heeft ieder kind nodig voor het leren van           nieuwe dingen.
-   Wij blijven onszelf professionaliseren. Dat is onze basishouding. Met goed onderwijs als resultaat.
-   Wij werken actief samen met andere kindorganisaties. Door krimp van de bevolking op het platteland van Noordoost-         Groningen hebben wij elkaar nodig. Samen bieden we kinderen een goede basis voor ontwikkeling.

Terug naar de vorige pagina