Home>Medewerkers>Team obs Hiliglo

Team obs Hiliglo

Hilde Kruijskamp; directeur van de school. De directeur is de leidinggevende op obs Hiliglo. Haar taken zijn onder andere: coördinator voor het team, ouders, OR en MR. Bewaker van het leerproces, aanspreekpunt bij problemen, adviseur MR en taken die voortvloeien uit het samenwerkingsverband van stichting Marenland.

Brenda Geertsema; IB-er en is 1 dag in de week aanwezig.

De Intern Begeleider coördineert de leerlingenzorg, bereidt leerlingenbesprekingen voor, is verantwoordelijk voor de toetskalender en begeleidt de leerkrachten bij het omgaan met verschillen in hun groep. Hierbij valt o.a. te denken aan het verstrekken van informatie over verschillende gedragskenmerken, leerstrategieën of ontwikkelingsproblemen van kinderen.

Ineke Vries; groepsleerkracht groep 1 en 2 de gehele week en eindverantwoordelijk. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: cultuurcoördinator en aanspreekpunt voor de OR. Dit jaar coördinator schooltuin.

Hanneke Lameijer; groepsleerkracht groep 3 en 4 op , maandag, dinsdag en woensdag. Eindverantwoordelijk voor groep 3 en 4. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: MR.

Gea Merema; groepsleerkracht groep 3 en 4 op donderdag en vrijdag. Samen met Hanneke eindverantwoordelijk voor groep 3 en 4. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: BHV.

Saskia Duut; onderwijsassistent op maandag en dinsdag. taken BHV

Ankie Stamkot; groepsleerkracht groep 5 en 6 op maandag en dinsdag. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. eindverantwoordelijk samen met Alinda Kleine. taken: MR

Alinda Kleine; groepsleerkracht groep 5 en 6 op woensdag, donderdag en vrijdag. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. eindverantwoordelijk samen met Ankie Stamkot.

Tim Albeda; groepsleerkracht groep 7 en 8 op maandag t/m vrijdag en eindverantwoordelijk. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van de groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: ICT

Marco Dijkstra; vakdocent gymnastiek op de maandagochtend en woensdagochtend voor de groepen 1 t/m 8.

Alfredo Hooij; onze conciërge, op dinsdag, woendag en vrijdag; daarnaast is hij BHV-er.

Stagiaires; De school staat open voor stagiaires die voor hun opleiding ervaring op moeten doen in het werken met kinderen. Zij kunnen in alle groepen geplaatst worden. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep en aanspreekpersoon voor de ouders. Een uitzondering is de LIO- stagiaire. Deze student werkt alleen voor de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Stagiaires worden uitsluitend aangenomen in overleg met het Stagebureau Marenland.