Home>Medewerkers>Team obs Hiliglo

Team obs Hiliglo

Hilde Kruijskamp; directeur van de school. De directeur is de leidinggevende op obs Hiliglo. Haar taken zijn onder andere: coördinator voor het team, ouders, OR en MR. Bewaker van het leerproces, aanspreekpunt bij problemen, adviseur MR en taken die voortvloeien uit het samenwerkingsverband van stichting Marenland.

Timy van Iddekinge; IB-er. De Intern Begeleider coördineert de leerlingenzorg, bereidt leerlingenbesprekingen voor, is verantwoordelijk voor de toetskalender en begeleidt de leerkrachten bij het omgaan met verschillen in hun groep. Hierbij valt o.a. te denken aan het verstrekken van informatie over verschillende gedragskenmerken, leerstrategieën of ontwikkelingsproblemen van kinderen. 

Ineke Vries; groepsleerkracht groep 1 en 2 de gehele week en eindverantwoordelijk. Verantwoordelijk voor lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: cultuurcoördinator, NME.

Lisette Visscher: Groepsleerkracht groep 1 en 2 samen met Andrea Kempe eindverantwoordelijk. Verantwoordelijk voor lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. 

Andrea Kempe: Groepsleerkracht groep 1 en 2 samen met Andrea Kempe eindverantwoordelijk. Verantwoordelijk voor lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. 

Hanneke Lameijer; groepsleerkracht groep 3. Eindverantwoordelijk voor groep 3. Verantwoordelijk voor goed lesgeven, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: muziek coördinator.

Gea Merema; groepsleerkracht groep 3 (maandag) en groep 4/5 (woensdag t/m vrijdag. Verantwoordelijk voor lessen uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep.  Overige taken: aanspreekpunt voor de MR en BHV. Daarnaast mede eindverantwoordelijk voor groep 4/5

Ankie Stamkot; groepsleerkracht groep 4 & 5 en mede eindveraandwoordelijk hiervoor. verantwoordelijk voor lessen, uitvoeren van groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Eindverantwoordelijk samen met juf Gea. taken: OR.

Tim Albeda; groepsleerkracht groep 6, 7 & 8  (maandag t/m woensdag en vrijdag). Eindverantwoordelijk, Verantwoordelijk voor lessen, uitvoeren van de groepsplannen, onderhouden van contacten met de ouders van de groep. Overige taken: ICT en MR

Annejet Dijkman: Onderwijsassistent (dinsdag, woensdag en vrijdag) en vakleerkracht muziek.

Juf Brigitte: Klassenassistent

Meester Remco; vakdocent gymnastiek op de maandagochtend  voor de groepen 2 t/m 8.

Jermain; vakdocent gymnastiek op dinsdagochtend voor de groepen 2 t/m 8.

Alfredo Hooij; onze conciërge, op dinsdag, woendag en vrijdag; daarnaast is hij BHV-er.

Stagiaires; De school staat open voor stagiaires die voor hun opleiding ervaring op moeten doen in het werken met kinderen. Zij kunnen in alle groepen geplaatst worden. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep en aanspreekpersoon voor de ouders. Een uitzondering is de LIO- stagiaire. Deze student werkt alleen voor de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Stagiaires worden uitsluitend aangenomen in overleg met het Stagebureau Marenland.