Home>Schooldocumenten

Schooldocumenten

In de bijlagen treft u de schoolgids aan, het schoolplan, jaarverslagen OR en MR etc.

Mist u een document? Geeft u dat aan bij directie middels: telefoon: 0596 625420, mail: obshiliglo@marenland.org of via even binnen wandelen.