Home>Schooldocumenten>Schoolplan 2019-2023

Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is een planningsdocument voor de periode 01-08-2019 tot 01-08-2023 voor het team van o.b.s. Hiliglo. Hierin wordt aangegeven hoe we nu werken en hoe het onderwijs aan onze school er over vier jaar uit zal zien en welke stappen er nodig zijn om dit te bereiken. Het is richting gevend: waar gaan we naar toe met ons onderwijs.


Bijlagen